Origo Danışmanlık

Origo Danışmanlık, iş ortaklarıyla kurduğu uzun vadeli işbirliğiyle İnsan Kaynakları alanında değer yaratmayı hedefleyen bir danışmanlık firmasıdır. Origo’nun farkı, iş ortaklarının stratejik önceliklerine hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına katkı sağlayacak İnsan Kaynakları hizmetleri sunarken, fark yaratan ve insan odaklı bir yaklaşım ile hareket etmesidir.

Sahip olduğu değerleri yürüttüğü tüm projelere ödün vermeden yansıtan Origo Danışmanlık, bu sayede hem iş ortaklarıyla hem de adaylar ile uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurmaktadır.

Origo Danışmanlık Olarak Farkımız

2008 yılının Mayıs ayında kurulan Origo Danışmanlık, iş ortaklarıyla kurduğu uzun vadeli işbirliğiyle İnsan Kaynakları alanında değer yaratmayı hedefleyen bir danışmanlık firmasıdır. Origo’nun farkı, iş ortaklarının stratejik önceliklerine hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına katkı sağlayacak İnsan Kaynakları hizmetleri sunarken, fark yaratan ve insan odaklı bir yaklaşım ile hareket etmesidir.

Origo Danışmanlık, bir yandan mükemmeliyetçi yaklaşım ile hızlı ve kaliteli bir sonuca ulaşmak yönünde çaba harcarken, diğer yandan, iş süreçlerini yüksek etik standartlara, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak yürütür.

Organizasyonların insan faktörü ile fark yaratabileceğine inanan Origo’ nun amacı; iş ortaklarına sunduğu “Seçme ve Yerleştirme” hizmeti ile şirketlerin fark yaratacakları kaynakları bulmalarını ve bireylerin de değer katacakları organizasyonlar ile buluşmalarını sağlamaktır.

Kelime anlamı “Başlangıç, kaynak, merkez” olan Origo, ismine paralel olarak her şeyin temelinde “İnsan” olduğu yaklaşımını benimsemiştir. İnsan faktörünün vazgeçilmez ve fark yaratan bir etken olduğu yaklaşımı yürüttüğü tüm süreçlerin temelinde yer almaktadır.

İş süreçlerinin temelinde yer alan bu fark ile sektördeki iş yapış şekillerine yeni bir soluk getiren Origo Danışmanlık hem iş ortakları için hem de adaylar için vazgeçilmez bir çözüm olmayı hedeflemektedir.